bird's eye view photography of houses
bird's eye view photography of houses

מגן לתושב עמותה לתועלת הציבור

אנחנו צוות של מתנדבים שמתעניין ומשקיע זמן ומאמץ לסייע לתושבים בשכונות הישנות. המטרה שלנו היא לשפר את איכות החיים של התושבים באזור מגוריהם. אנו דואגים לספק להם ליווי וסיוע בקבלת הזכויות המגיעות להם. אנו מבינים את האתגרים היומיומיים של התושבים בשכונות הישנות ונותנים מענה לצרכיהם הבסיסיים. אנחנו מציעים מערך של שירותים כגון ייעוץ משפטי, עזרה במילוי טפסים ובקשות, וליווי במגוון נושאים. המטרה שלנו היא לעזור לתושבים להתגבר על האתגרים ולהבטיח להם שיהיה להם חיים טובים יותר בשכונותיהם.

הפעילויות שלנו

אנחנו מציעים מגוון פעילויות ופרויקטים לשיפור סביבת המחיה בשכונות ישנות ומסייעים לתושבים לקבל את הזכויות המגיעות להם מהרשויות הציבוריות

עזרו לנו לעזור לכם

OUR STORY

Quality, not quantity

We have made quality of our habit. It’s not something that we just strive for – we live by this principle every day.

Quality, not quantity

We have made quality our habit. It’s not something that we just strive for – we live by this principle every day.

צור קשר